Náboženství v Japonsku

Systém náboženství v Japonsku je velice odlišný v porovnání s našimi okolními evropskými zeměmi. U Japonců totiž nepřevládá jedna monoteistická víra, tak jak jsme zvyklí například v Polsku. Řada obyvatel japonských ostrovů navštěvuje šintoistické i buddhistické chrámy, ale neznamená to, že by se nutně identifikovali jako vyznavači těchto směrů. 

Šintoismus – japonský náboženský směr

Základním náboženským směrem, o němž uslyšíte v souvislosti s Japonskem je šintoismus. Vznikl totiž právě na území japonských ostrovů a jedná se o náboženství, které mimo tuto oblast mnoho vyznavačů nemá. Oproti křesťanství i islámu se jedná o směr, který nemá ústřední knihu definující zásady (ve smyslu Bible či Koránu), a tak se jedná o méně ohraničenou víru. Mnoho Japonců se účastní význačných šintoistických rituálů (oslavy Nového roku či Dne dospělosti), nicméně je to podobné jako u nás v případě hojné účasti na půlnoční v kostele o Vánocích. Přijdou i lidé, kteří jinak mezi vyznavače a pravidelné návštěvníky chrámu nepatří. Více se dočtete v samostatném textu Šintoismus – původní japonské náboženství.

Buddhistická tradice v Japonsku

Dalším výrazným elementem japonské společnosti je buddhismus. Buddhistické chrámy jsou stejně jako ty šintoistické velice oblíbeným návštěvním místem turistů přicházejících do Země vycházejícího slunce.  Jako buddhista se identifikuje přibližně třetina obyvatel japonských ostrovů. Může pro Vás tedy být překvapivé, že i přes tato čísla se 90% pohřbů v Japonsku koná v rámci buddhistické tradice. Odkazuje to ale opět k určité nevyhraněnosti. Od Japonců není vyžadováno, aby byli vyznavači jen jednoho náboženského směru, a tak u řady z nich dochází k určitému překrytí, kdy se mohou považovat za buddhisty i šintoisty v jednom. Případně navštěvují jednotlivé chrámy v závislosti na aktuální příležitosti. Více se dočtete v článku Náboženství v Japonsku: Buddhismus.

Historické a chrámové centrum města Nara.
Historické a chrámové centrum města Nara.

Křesťanství a islám v Japonsku

Věřím, že Vás jistě zajímá i to, jak si v Japonsku stojí náboženství, se kterými se v našem evropském kontextu setkáváme častěji. Vězte, že křesťanství i islám se na japonských ostrovech objevují jen v řádu jednotek procent. První výraznější muslimská komunita v Japonsku vznikla až v důsledku Velké říjnové revoluce, kdy skupina Turko-Tatarů uprchla ze střední Asie do japonského císařství, kde požádala o azyl. Více se dočtete v textu Islám v Japonsku. Historicky pestřejší jsou informace vázající se k pronikání křesťanství na japonské území. Katoličtí misionáři se vydali v 16. století i do těchto končin. Nastupující šógunát Tokugawa se ale s novou vírou vypořádal krvavou cestou. Více informací naleznete v článku Křesťanství v Japonsku.

Ačkoliv Japonsko není křesťanská země, neznamená to, že se tam neslaví křesťanské svátky (alespoň z komerčního hlediska).
Ačkoliv Japonsko není křesťanská země, neznamená to, že se tam neslaví křesťanské svátky (alespoň z komerčního hlediska).

Náboženství v Japonsku?

V obecné rovině je náboženství v Japonsku poměrně složitou religionistickou otázku. Na rozdíl od řady jasně vyhraněných zemí (např. Saudská Arábie, Itálie,…) se nedají japonské ostrovy snadno zaškatulkovat pod jeden náboženský směr. Mnoho Japonců se nepovažuje za vyznavače organizovaného náboženství. Pokud se tedy účastní buddhistických či šintoistických oslav a rituálů, neznamená to nutně, že se identifikují s některým z těchto směrů.