KNIHA: Japonský šerm: Technika a cvičení

Nejednomu z Vás jistě vytane na mysl při slovu „Japonsko“ silueta samuraje třímajícího meč. Kniha Japonský šerm nabízí čtenářům vhled do historie a válečné etiky, ale i popis technik různých škol, které v současnosti vyučují sportovní varianty umění meče.

Autory knihy jsou 2 Američané, Donald Frederick Draeger a Dr. Gordon Warner, jejichž jména jsou v kruzích příznivců bojových umění dobře známá. Oba dva strávili část svého života přímo v Japonsku a oba se také snažili dálnovýchodní umění přiblížit západu.

Přebal knihy Japonský šerm.
Přebal knihy Japonský šerm.

12 kapitol o japonském meči

Publikace je přehledně rozdělena do 12 kapitol. V 1. části se čtenáři dozví více o historii meče (od starověku až po současnost). Následuje popis života modelového válečníka a také vhled do etiky a morálky mezi japonskými bojovníky. V této části knihy se můžete dočíst například o bušidó.

Iaidó – moderní sport

Podstatná část knihy se věnuje modernímu sportu, iaidó. Čtenářům je přiblížen historický vývoj, podstata i etiketa tohoto umění. Stranou nezůstává ani popis správného šermířova úboru či péče o japonský meč.

Pokud Vás svět japonských mečů fascinuje, věřím, že se dočtete mnoho nových a zajímavých informací z dějin i současnosti. Dobrou zprávou je, že autoři věnují velký prostor právě sportu iaidó, neboť ten si můžete vyzkoušet i v našich končinách. Jestliže jste hladoví po dalších informacích týkajících se této aktivity, můžete si například přečíst rozhovor s jedním z aktivních členů plzeňského klubu.

Pakliže Vám ale umění meče přijde příliš složité či náročné na výbavu, můžete se mrknout na krátký přehled japonských bojových sportů a třeba si vyberete nějakou jinou sportovní aktivitu spojenou s Japonskem. 🙂