Kjúdó – japonská lukostřelba

Japonské bojové sporty mají bezpočet příznivců po celém světě. Kromě džuda či karate se i v České republice můžete věnovat lukostřelbě kjúdó (kyūdō, 弓道). Není to ale aktivita pro každého. Namísto soupeření s kolegy je třeba se připravit na souboj sám se sebou. 

Krátká historie japonské lukostřelby

Lukostřelba se v Japonsku vyvinula stejně jako v Evropě již v dobách před naším letopočtem. Ve 12. století našeho letopočtu začal být kladen větší důraz na formální vzdělávání se v tomto oboru. Souviselo to s rozvojem vojenské vrstvy obyvatelstva. Kromě střelby ze země se začalo vyučovat i používání luku během jízdy na koni.

V 16. století přivezli Portugalci do Japonska střelné zbraně. S novou technologií poklesl zájem o lukostřelbu. Během období Edo (1603-1867) se ale Japonci uzavřeli světu a možná i z toho důvodu se ovládání luku dostalo opět do popředí. I když převážně jako soutěžní či ceremoniální aktivita. Výukou se často zabývali mniši. Propojení umění lukostřelby s duchovní rovinou dalo základy dnešní kjúdó.

Kjúdó 20. století

Společně s procesem modernizace Japonska v období Meidži (1868-1912) byla tradiční umění upozaděna. Kjúdó se vrátilo na výsluní v druhé polovině 20. století. Řada škol obnovila výuku tradiční japonské lukostřelby a v roce 1952 byla ustanovena formální pravidla organizací All Nippon Kyudo Federation.

Kjúdó v Česku

Kjúdó se můžete věnovat i v České republice. V Praze působí Česká asociace japonské lukostřelby. Ukázky umění jejích členů můžete příležitostně vidět i na různých kulturních akcích (např. Dny japonské kultury v Plzni). Kjúdó nicméně není pro každého. Primárním cílem není zasáhnout střed terče, ale provést správně 8 základních pohybů, které vedou k vystřelení šípu. Z toho vyplývá, že je potřeba velká sebekázeň umožňující Vám cvičit dokola jednotlivé kroky.

Pokud Vám tahle představa nevadí, můžete se naučit pro Evropany neobvyklý způsob používání luku. Tětiva se nepřikládá k lícní kosti a používá se luk, který je v porovnání se západním delší. Potenciální cvičenci nicméně musí počítat s investicí nejen do luku, šípů, ale i speciální lukostřelecké rukavice. V počátcích je ale možné si základní vybavení vypůjčit.