Kde studovat japanologii a japonštinu? (VŠ a pomaturitní studium)

Strávit několik let či alespoň měsíců studiem japonské kultury a japonštiny, to zní jako sen mnoha milovníků Japonska. I v Česku je to možné, stačí si jen vybrat mezi nabídkou pomaturitního studia a programy vysokých škol. 

Pomaturitní studium japonštiny v Praze

Pouze čerstvým maturantům je určeno 1leté pomaturitní studium. Zatímco v menších městech se zájemci musí často spokojit jen s možnostmi zdokonalení se v angličtině či v němčině, v Brně (Lightpoint) a v Praze je nabídka širší. Například v pražské jazykové škole Spěváček na studenty čeká výuka japonské gramatiky, kultury i kaligrafie. Jedné z hodin historie jsem se zúčastnila a výuka probíhala v příjemné atmosféře pod vedením zkušené lektorky Denisy Vostré.

Bakalářské programy pro japanology

Nejen absolventům pomaturitního studia japonštiny jsou k dispozici tématické bakalářské programy vysokých škol. První možností jsou Japonská studia na Univerzitě Karlově v Praze. Jedná se o prezenční studium v rámci Filozofické fakulty. Druhou variantou je Masarykova univerzita v Brně. Ta láká uchazeče na jednooborové studium Japanistiky. Zájemci se mohou přihlásit i ke studiu programu Japonská filologie. Ten spadá pod Palackého univerzitu v Olomouci. Brněnští i olomoučtí studenti se japanistice mohou věnovat i v rámci dvouoborového studia.

Magisterské programy spojené s Japonskem

Ti, kteří chtějí ve studiu japonské kultury a japonštiny pokračovat v magisterském programu, mohou zasílat přihlášky na Univerzitu Karlovu v Praze, konkrétně na obor Japonská studia. Navazující studium nabízí i Palackého univerzita v Olomouci (Japonská filologie). Možností je i vzdělávání se na soukromé vysoké škole. Metropolitní univerzita má akreditovaný program Asijská studia a mezinárodní vztahy, v jehož rámci lze získat certifikát z japonštiny.

Komu je studium určeno?

Zatímco pomaturitní studium je, jak už z názvu vyplývá, jasně určeno jen čerstvým absolventům středních škol, přihlásit se na bakalářský program můžete kdykoliv (po dokončení SŠ). Není zde žádné věkové omezení, ale pokud to se studiem japonské kultury a japonštiny myslíte vážně, měli byste před přijímačkami umět minimálně hiraganu a katanu, plus mít přečtené základní knihy jako Vějíř a meč, Chryzantéma a meč či Japonsko za zrcadlem. Zvýšíte tím svoje šance na přijetí na univerzitu, ale hlavně získáte lepší přehled o tom, čemu se plánujete příští měsíce a roky věnovat. Ujistíte se tak, že se jedná o správnou volbu.