Festival Obon – japonské „dušičky“

Japonci jsou proslulí úctou ke starším i svým ke předkům. Není se proto moc, co divit, že kromě tématického státního svátku (Den úcty ke starším) se v Japonsku slaví i festival Obon věnovaný duším zemřelých.

Obon (お盆), někdy uváděn jen Bon (盆), je festival vycházející z buddhistické tradice. Vedle šintoismu je totiž buddhismus v Japonsku význačným náboženským proudem a právě dle tohoto směru je prováděna většina pohřbů Japonců.

Kdy se v Japonsku festival koná

Třídenní festival se ve většině Japonska slaví v polovině srpna (13.-15.8.2016), v oblasti Kantó o měsíc dříve. Nejedná se o státní svátek, ale Japonci si na toto období obvykle berou dovolenou a odjíždějí do svých rodných měst a vesnic.

Japonská verze dušiček či Halloweenu

Je to čas setkávání se rodin, které společně chodí na hřbitovy, kde se postarají o údržbu hrobů a umístí na ně květiny. Tento aspekt může připomínat české dušičky. Zároveň je toto období Američany přirovnáváno k Halloweenu. Jde totiž o tři dny v roce, kdy je hranice mezi světem živých a mrtvých nejtenčí, a tak se duše zemřelých mohou vypravit na návštěvu do svých bývalých příbytků či do ulic měst, v nichž žily.

Oslavy Obonu

V chrámech i v domácnostech jsou zapalovány vonné svíčky. Někteří Japonci provádějí obětiny v podobě umístění ovoce u oltářů zasvěcených předkům. V ulicích se tančí tradiční tance, které vítají duše zemřelých. Po setmění můžete vidět nespočet rozsvícených lampionů a Japonců, kteří procházejí městem v letní verzi kimona (yukata). Na závěr třídenního festivalu je zvykem zapálit ohně a posvítit tak duším zemřelých na cestě zpět na onen svět.

Špatné období pro turisty

Ačkoliv se jedná o neobyčejné, až magické období, turistům se nedoporučuje jako vhodné pro cestu do Japonska. Důvody jsou ryze praktické. Vlaky i silnice jsou přeplněné z důvodu milionů Japonců směřující do svých rodných krajů a poté zase zpět do míst, kde žijí a pracují. Hotely bývají plně obsazené, nebo jsou dostupné za vysoké ceny. V roce 2016 se navíc poprvé slavil nový japonský státní svátek, Den hor, který připadá na 11. srpna. Dá se proto očekávat, že řada Japonců si období dovolených v tomto čase prodlouží. Snažte se tedy vyvarovat cestě po Japonsku v období 10.-16. srpna.