Den vzniku Japonska – japonský státní svátek

11. únor je v Japonsku státním svátkem. V tento den se slaví Den vzniku Japonska. Datum bylo zvolena na základě údajného nástupu na trůn prvního japonského císaře, Džimmua (Jimmu, 神武天皇), v roce 660 před naším letopočtem.

První císař Džimmu

Legenda praví, že prvním císařem Japonska se stal potomek bohyně Slunce Amaterasu, Džimmu. Tato slavná osobnost japonské historie je zmiňována hned ve 2 raných kronikách – Kodžiki (712 n. l.) a Nihon Šoki (721 n. l.). Z těchto pramenů se vyvozuje, že vláda prvního císaře trvala od roku 660 př. n. l. až do 585 př. n. l. Významnost vládce Džimmua je dodnes posilována faktem, že je považován za zakladatele japonské císařské dynastie, jejíž potomci vládnou Japonsku dodnes.

Státní svátek

11. únor jakožto státní svátek spojený s velebením Japonska a japonské císařské dynastie byl ustanoven v roce 1872 (perioda meidži). Oslavy se každoročně konaly až do roku 1948. Poté nastala prodleva v souvislosti s poválečným vývojem Japonska. Svátek v aktualizované podobě byl znovu zaveden roku 1967.

Oslavy Dne vzniku Japonska

Před druhou světovou válkou byly oslavy 11. února pojímány poměrně velkolepě. Pořádaly se rozmanité průvody a přehlídky. Japonci byl tento den vnímán jako jeden z nejvýznamnějších v kalendářním roce.

V současnosti bývá Den vzniku Japonska slaven skromněji. Vyvěšují se japonské vlajky a premiér Japonska pronáší sváteční projev. Většina Japonců stráví tento den doma v rodinném kruhu.

Upadající významnost Dne vzniku Japonska dokládá i průzkum z roku 2015. Z něj vyplynulo, že 8 z 10 Japonců neví, že se 11. února slaví právě vznik Japonska. Na druhou stranu, řada lidí má i v Česku problém vzpomenout si, co že se to přesně slaví 28. října. 🙂