Šintoismus – původní japonské náboženství

Šintó je náboženský směr, který vznikl v Japonsku před více než 1000 lety. Na rozdíl od křesťanství či islámu nemá vlastní kodifikovanou knihu (à la Bible či Korán), a tak se jedná o víru, která není pevně vymezená. Na japonských ostrovech můžete navštívit nespočet šintoistických chrámů (džindža, 神社), které patří mezi oblíbené turistické cíle.

Úvod k šintó (šintoismu)

Podíváme-li se na kandži použité ve slově šintó (神道), zjistíme, že se jedná o kombinaci znaků pro božstvo (duchovno) a cestu. Kroniky Kodžiki a Nihonšoki pocházející z 8. století jsou nejstaršími literárními prameny popisujícími praktiky, které by se daly zařadit k šintoistické víře. Náboženství je ale pravděpodobně podstatně starší.

Šintoismus dnes zjednodušeně v praxi spočívá v tom, že lidé přicházejí do chrámů, kde jsou uctíváni rozmanití bohové a bůžkové. Řada šintoistických rituálů se váže k význačným japonským událostem (oslavy Nového roku či Dne dospělosti a další festivaly – například v souvislosti se sklizní). Prvky šintó jsou i tradiční součástí sumó zápasů.

V Japonsku existuje přes 80 000 svatyň spjatých s šintoismem. Odhaduje se, že okolo 80% Japonců tento náboženský směr vyznává. Vzhledem k neohraničenosti této duchovní cesty to ale neznamená, že by lidé zároveň nebyli například buddhisty a šintóistických rituálů se účastnili jen příležitostně.

Jak se chovat v šintoistickém chrámu

Pokud se v Japonsku rozhodnete některý z šintoistických chrámů navštívit, doporučuji Vám nejprve pozorovat místní, jak se v prostorách chovají. Jednotlivé úkony se v závislosti na místě a období mohou lišit. Ukázkově to může  probíhat tímto způsobem: u vstupní brány se pokloníte, budete pokračovat k nádrži s vodou, kde si omyjete ruce a vypláchnete ústa. Přispějete dle svého uvážení do chrámové kasičky, zazvoníte na zvonec u vchodu do svatyně a před odchodem se ještě dvakrát ukloníte a tlesknete. Druhé tlesknutí bude momentem ukončení Vaší případné modlitby.

Do některých šintóistických chrámů je možné nejen nahlédnout, ale i vstoupit. Nezapomínejte na to, že je potřeba se před vstupem vždy zout.

Šintoistické amulety a talismany

V prostorách šintó chrámů a svatyň si mnohdy můžete zakoupit i rozmanité amulety a talismany. Nákupem přispějete na provoz daného místa. Nejčastěji jsou nabízeny dřevěné cedulky ema (絵馬 ). Na ty napíšete své přání a zavěsíte je ve vytyčeném prostoru. Populární jsou i omamori (御守). Jedná se o látkové amulety, jejichž úkolem je chránit jejich držitele. Japonci si je často zavěšují v autě či ve svých domovech.

Dřevěné destičky Ema a papírky Omikudži.
Dřevěné destičky Ema a papírky Omikudži.

Pravděpodobně uvidíte i papírky omikudži (おみくじ). To jsou v podstatě věštby či předpovědi. Pokud si Japonec přečte pozitivní zprávu, často si ji bere s sebou domů. Papírky s negativními věcmi bývají spíše zavěšené na chrámové zdi a daná osoba doufá, že božstva negativní věci odeženou. V šintó svatyních lze spatřit i sošky Darumů.

Mnoho z předmětů, které jsou nabízeny v šintóistických chrámech, naleznete i v buddhistických svatyních. Japonci jsou zvyklí navštěvovat posvátná místa obou náboženských směrů. A i když nepatříte mezi vyznavače ani jednoho, jste v posvátných prostorách vítáni.