Proč jsou v Japonsku zemětřesení?

Pravděpodobně si pamatujete některé z největších zemětřesení v Japonsku moderní historie. Japonci se ale průměrně musejí vypořádat s přibližně 1500 otřesy každý rok. Proč se tomu tak děje zrovna v této části světa?

Geologické důvody zemětřesení v Japonsku

Odpověď je z geologického hlediska poměrně jasná. Japonsko se nachází v oblasti působení 3 tektonických desek a navíc je i v tzv. Ohnivém kruhu (The Pacific Ring of Fire). Laicky řečeno: jedná se o místo, kde pohyb litosférických desek způsobuje častá zemětřesení či erupce sopek. Dalším jevem vyskytujícím se v této části světa je i tsunami.

Japonské záznamy o zemětřesení

Zemětřesení jsou součástí japonské historie od jejího počátku. První záznamy o ničivých otřesech pocházejí z prvního tisíciletí našeho letopočtu. Střípky z dějin dali Japonci dohromady v roce 1899, kdy vznikl Katalog historických dat týkajících se japonských zemětřesení (Catalogue of Historical Data on Japanese Earthquakes). V roce 1925 byl založen Výzkumný ústav zemětřesení při tokijské univerzitě (Earthquake Research Institute), který působí dodnes.

Opatření Japonců pro případ zemětřesení

Vzhledem k tomu že zemětřesení je faktem japonské reality, vznikla v průběhu let řada opatření. Japonci jsou vyzýváni k tomu, aby ve svých domovech měli zásoby jídla a vody na několik dní, stejně jako lékárničku, baterku a rádio. Důležité je i rozložení interiéru. Nedoporučuje se umisťovat těžké objekty na vyšší police, neboť by při otřesech mohly spadnout a zranit obyvatele.

Cedule v Japonsku navigující na místo pro evakuaci.
Cedule v Japonsku navigující na místo pro evakuaci.

V Japonsku jsou běžné i nácviky evakuace pro případ zemětřesení, které probíhají ve školách, na pracovištích, ale mohou Vás zastihnout i jako hotelového hosta. Když jsem ráno sledovala japonský televizní program, součástí zpravodajství bylo i hlášení o otřesech. V ulicích jsem si všimla cedulí ukazujících, kde se nachází nejbližší evakuační shromaždiště v případě živelné katastrofy. Zcela bezradní tedy v Japonsku nebudete, kdybyste měli tu smůlu a ocitli se tam zrovna v době zemětřesení.