O myším sumó – japonská pohádka

V lidovém příběhu se, jak už název napovídá, setkáme s japonskými myšmi, které se po vzoru Japonců rozhodnou věnovat národnímu sportu sumó. Svět zvířat a svět lidí se protne a vznikne z toho vyprávění se šťastným koncem.

Miniaturní sumó zápas

Bylo, nebylo, postarší japonský pár žil v chudém obydlí na kraji lesů a hor. Jednoho dne se dědeček vydal na úpatí hory nasbírat dříví na podpal. Už měl pěkné množství větví, když v tom uslyšel podivné zvuky. Zvědavost mu nedala a vydal se za tajemnými hlasy. Když se blížil k centru dění, zpomalil a schoval se v hustém porostu. Ze svého úkrytu pozoroval souboj 2 myší, které spolu soupeřili v sumó ringu, zatímco je další zvířátka povzbuzovala. Jedna myš byla hubená a druhá naopak dobře živená. Tlustý hlodavec bez problému hubenějšího vytlačoval z ringu, a tak se jednalo o přehlídku poměrně jednostranné převahy.

Pochoutka – rýžové koláčky

Dědeček v hubeném stvoření poznal zvířátko, které obývalo jeho dům. Tlustá myš byla jistě od bohatých sousedů. Postarší muž se potichu vypravil domů a tam vše převyprávěl své manželce. Ta se rozhodne, že vezme rýži, kterou schovávali na oslavy Nového roku, a vyrobí z ní rýžové koláčky (mochi). Pochoutku zanechají poblíž myší díry a druhý den jsou potěšeni faktem, že dobrota zmizela.

Manžel se opět vydá do hor pro dříví a znovu slyší podivné zvířecí zvuky. Připlíží se k sumó ringu a pozoruje zápas s novou rovnováhou sil. Myška z jeho domova tentokrát hravě několikrát za sebou vyhrává. Druhá myš se dožaduje vysvětlení, jak se chudšímu soupeři podařilo tak rychle zesílit. Dozvídá se o nalezení rýžových koláčků a je ohromena. Bydlí sice v domě boháčů, ale jsou to lakomci a s myší by se nikdy o takovou dobrotu nepodělili. První myš jí tedy zve k sobě domů, ale požaduje, aby za pohoštění přinesla zlaťáky, kterých má v obydlí dost.

Šťastný konec

Japonec vše vyslechl a po špičkách sestoupil do údolí. Příběh převypráví manželce a rozhodnou se, že vyrobí rýžové koláčky z veškeré rýže, kterou mají do konce roku. Tak se i stane a dobroty jsou opět připraveny u myší nory. Jako bonus navíc vedle položí i 2 miniaturní bederní pásy.

Druhý den ráno je vše pryč, ale v rohu se povalují zlaté mince. Japonský pár se vydává do hor a společně pozorují vyrovnaný zápas 2 myší, které na sobě mají bederní pásy jako opravdoví sumisté. Domů se pak vracejí s dobrým pocitem, že udělali správnou věc a navíc mohou bez obav z chudoby žít šťastně až do smrti. 🙂