Náboženství v Japonsku: Buddhismus

Po šintoismu je dalším typickým náboženstvím Japonců i buddhismus. Buddhistické rituály, festivaly, amulety i talismany jsou běžnou součástí života milionů obyvatel Japonska. Místní i turisté navštěvují krásné buddhistické chrámy. Některé jsou dokonce zapsané na seznamu UNESCO.

Příchod buddhismu do Japonska

Buddhismus se do Japonska dostal pravděpodobně v 6. století v rámci kontaktů s Čínou (vychází se ze záznamů v kronice Nihonšoki). Legenda praví, že v této době byla na japonské ostrovy dovezena první relikvie, posvátný zub. Pravost byla ověřena tak, že byl umístěn na kovadlinu a Japonci se jej snažili rozbít kladivem. Výsledkem bylo zničení kovadliny i kladiva, zub zůstal neporušený.

Ústup z výsluní

V 7. století se na území Japonska nacházely desítky buddhistických chrámů a působily tam stovky mnichů a kněží. Společně se šintóismem se jednalo několik století o nejvýraznější náboženské směry na japonských ostrovech.

Nicméně zatímco hlavním představitelem šintó je císař, buddhismus byl vnímán jako víra provázaná se samuraji a šóguny. Když přišlo období Meidži, jedním z reformních procesů byl i tlak na to, aby buddhismus ustoupil do pozadí. Buddhistické instituce byly vyzvány k tomu, aby se modernizovaly, a nebo ukončily svou působnost.

Stoupající počet věřících

V  poválečném období Japonska docházelo k mírnému nárůstu počtu věřících. Zatímco v 80. letech se za buddhisty považovalo 27% Japonců, v roce 2008 už to bylo 34%. Ačkoliv se tato čísla nezdají velká, je třeba počítat s tím, že i když se někdo nepovažuje vyloženě za buddhistu, neznamená to, že by se neúčastnil některých buddhistických festivalů (např. Obon), nenavštěvoval chrámy, atd. Statistiky říkají, že 90% všech pohřbů v Japonsku je prováděno na základě buddhistické tradice.

Daruma – buddhistická soška plnící přání

Buddhismus v Japonsku má mnoho směrů (např. zenbuddhismus) a škol. Pokud se během cesty po japonských ostrovech zastavíte v některém z chrámů, budete mít pravděpodobně příležitost zakoupit si některý z nabízených amuletů či talismanů. Oblíbeným suvenýrem je například panenka Daruma. Červená soška se bude snažit během 1 roku splnit Vaše přání. A nehledě na to, jestli se jí to povede, nebo ne, bude jistě i krásnou dekorací ve Vašem domově.