Japonská vlajka Niššóki (Hinomaru)

Kdo by neznal japonskou vlajku. Bílé pozadí jako podklad červeného kolečka. To vše představuje Zemi vycházejícího slunce. Zástava Japonska má dlouhou historii a v článku se dočtete například i o jejím využití během 2. světové války.

Japonská vlajka se oficiálně jmenuje Niššóki (vycházející slunce, 日章旗). Častěji ale uslyšíte neformální označení Hinomaru (sluneční kruh, 日の丸). O stáří zástavy se vedou diskuse. Nehledě na to, kdy přesně vlajka vznikla, jedna věc je zřejmá. Slunce je důležitým symbolem japonské císařské rodiny. Její původ je totiž odvozován od potomka sluneční bohyně Amaterasu.

Historie japonské vlajky

Ze 7. století pochází korespondence mezi čínským a japonským vládcem, ve které se panovník Japonska označuje za císaře Země vycházejícího slunce. Je tedy možné, že už tehdy byla sluneční symbolika využívána i v praxi. Pravděpodobně jedna z nejstarších dochovaných vlajek se nachází v chrámu Unpo-dži (prefektura Jamanaši). Někteří Japonci věří, že může být až 1000 let stará.

Jasné doklady o používání Hinomaru pocházejí z období šógunátu Tokugawa (1603-1867). Tehdy docházelo k rozvoji námořního obchodu, a tak byly japonské lodě vyzvány k tomu, aby vyvěšovaly japonskou vlajku. Ta pozorovateli ihned umožňovala identifikovat, zdali se jedná o domácí či zahraniční plavidlo.

Japonská vlajka, jakožto symbol státnosti, nabyla na důležitosti v období Meidži (1868-1912). Tehdy Japonsko odstartovalo proces přibližování se západním státům a jejich zvyklostem. Japonci v této době ustanovili například státní hymnu Kimigajo. Význačnost obou symbolů byla oficiálně stvrzena v roce 1999. Tehdy byl vydán tzv. zákon o národní hymně a vlajce (Act on National Flag and Anthem, 国旗及び国歌に関する法律).

Japonské tradice spojené s vlajkou

Co se tradic týče, japonská zástava hrála důležitou roli během 2. světové války. Tehdy bylo zvykem, že se Japoncům, kteří šli na frontu, dávala pro štěstí vlajka, na níž příbuzní a přátelé napsali rozmanité vzkazy. Obvykle se psalo jen na bílou část, sluneční kotouč zůstával netknut. Ne pro všechny japonské vojáky válka dopadla dobře. Obvykle se vlajky padlých posílaly zpět rodině.

V současnosti je v Japonsku vlajka používána obdobně jako u nás. Japonci (či alespoň japonské instituce) vyvěšují Hinomaru během státních svátků. Vlaječky bývají používány na uvítání císařských průvodů, ale i při sportovních akcí (například během olympiád v Japonsku).