Islám v Japonsku

Zatímco křesťanů najdeme v Japonsku pouhé 1%, čísla lidí řadící se k islámu jsou na japonských ostrovech ještě nižší (odhaduje se 0.08%). Většinu z nich navíc netvoří rodilí Japonci, kteří by konvertovali k novému náboženství, ale pracovníci z muslimských zemí.

Boj proti novým náboženským vlivům

Zavést nové náboženství v Japonsku se pokoušeli křesťanští misionáři v 16. století. Tento směr byl šógunem Tokugawou vyhodnocen jako potenciálně ohrožující japonskou jednotnost a křesťanství bylo tvrdě potlačeno. Další pokusy o konvertování Japonců z buddhistů a šintóistů na jiný náboženský směr nebyly na dlouhou dobu zrovna tou nejlákavější možností.

Náboženská svoboda v Japonsku

Období Meidži přineslo celou řadu změn a jednou z nich bylo i uzákonění náboženské svobody v roce 1871. V 70. letech byl do japonštiny přeložen životopis proroka Muhammada. Japonci, kteří si knihu přečetli, se ale soustředili spíše na kulturní a historické aspekty, neboť boom muslimské komunity v Japonsku se nekonal.

První muslimské komunity v Japonsku

K významnějšímu kontaktu mezi muslimy a Japonci došlo v roce 1890. Tehdy Osmanská říše vyslala k japonským břehům loď, která měla navázat na návštěvu Istanbulu princem Komatsu Akihito z roku 1887. Turecká výprava ale nedopadla šťastně. Fregata byla zničena v bouři u pobřeží prefektury Wakayama.

První muslimská komunita vznikla v Japonsku v důsledku Říjnové revoluce. Tehdy několik stovek Turko-Tatarů uprchlo ze střední Asie a Ruska a nalezlo azyl na japonských ostrovech.

První mešity a zájem o muslimskou kulturu

V roce 1935 vznikla na území první mešita, byla postavena ve městě Kóbe. O 3 roky později byla otevřená i mešita v Tokiu. Ve 30. letech byly v Japonsku vydány stovky publikací o islámu. 2. světová válka přerušila vývoj i v této sféře a muslimská kultura se dostala do centra zájmu médií a japonské veřejnosti až v 70. letech v souvislosti s ropnou krizí.

Proč se islám v Japonsku neujal?

Japonská vláda oficiální informace o vyznání svých obyvatel neshromažďuje. Kolonku náboženství nebudete muset vyplňovat ani v imigračním formuláři po příletu do Japonska. Proto se názory na přesné počty muslimů v Zemi vycházejícího slunce liší. Všeobecně se ale má za to, že se jedná o setiny procenta z celkového počtu obyvatel. Proč tomu tak je? Svou roli jistě sehrává to, že Japonci nejsou národem, který by tradičně vyznával monoteismus. Mnoho lidí chodí zároveň do šintóistických i buddhistických chrámů, a tak je striktní vyhranění se pouze jedním náboženským směrem nezvyklé.