Den ústavy – japonský státní svátek

Na 3. květen v Japonsku připadá státní svátek věnovaný novodobé ústavě (Constitution Memorial Day, 憲法記念日). Vztahuje se k fundamentálnímu dokumentu japonské legislativy, který vstoupil v platnost 3. května 1947. 

Poválečná ústava Japonska

Japonská poválečná ústava bývá někdy označována jako mírová. Odkazuje se tím k faktu, že vznikala za dohledu spojeneckých představitelů v čele s generálem Douglasem MacArthurem. Šlo o nastolení nového řádu pro zemi, která prohrála 2. světovou válku. Jednou z hlavních změn, která společně s novou konstitucí přišla, bylo okleštění pravomocí císaře. Dle dokumentu má jen symbolickou roli, nikoliv faktickou.

To byl zásadní rozdíl oproti předchozí ústavě z období Meidži (Meiji), která platila od roku 1889. Ta vycházela z britského a pruského modelu a Japonsku určovala kombinaci konstituční a absolutistické monarchie. Císař byl jasnou hlavou státu, která měla největší moc.

Dalším, dnes kontroverzním, bodem poválečné ústavy je paragraf 9. Ten obsahuje závazek k tomu, že Japonsko bude řešit konflikty mírovou cestou. Z obranných důvodů existuje řada interpretací, jak tuto část dokumentu pojmout a zřejmě budou japonští politici tento bod ještě v budoucnu několikrát řešit.

Oslavy Dne ústavy

Oficiálně je den určen k rozvažování o demokracii a ústavě jako takové. Řada vládních budov pořádá den otevřených dveří pro veřejnost (například sněmovna). Některé noviny se věnují zajímavým částem dokumentu (například paragraf 9 viz výše).

Mnoho Japonců svátek ale pojímá pragmatičtěji. Jedná se totiž o součást tzv. Zlatého týdne, což jsou 4 státní svátky blízko po sobě (Den Šówa – 29.4., Den ústavy – 3.5., Den zeleně – 4.5. a Den dětí (5.5.). Jde tedy o ideální příležitost pro delší rodinnou dovolenou.