Den úcty ke starším – japonský státní svátek

Japonci jsou známí svou úctou ke stáří, ale také tím, že jsou národem, který je proslulý dlouhověkostí. Tématický státní svátek, Den úcty ke starším, patří v Japonsku do tzv. systému šťastných pondělí. Oslavy připadají na třetí zářijové pondělí. 

Změna data Dne úcty ke starším

Den úcty ke starším (Keiró no hi, 敬老の日) vznikl v roce 1966. Až do roku 2003 oslavy každoročně probíhaly 15. září. Poté byl zaveden tzv. systém šťastných pondělí, který platí nejen pro Den úcty ke starším, ale také pro Den dospělosti, Den moře a Den zdraví a sportu. Jak už název konceptu napovídá, jde o to, aby Japonci nepřišli o některé státní svátky z toho důvodu, že by připadaly na víkend. Den úcty ke starším se proto slaví každé třetí zářijové pondělí.

Japonská dlouhověkost

Japonsko tradičně končí na špici žebříčků zaměřených na dlouhověkost obyvatel jednotlivých států. Pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si článek Proč se Japonci dožívají vysokého věku? Jak uvidíte, některé body z japonského životního stylu můžete zkusit zabudovat i do své denní rutiny.

Odměna pro Japonce starší 100 let

Den úcty ke starším je v Japonsku tradičně časem, kdy se média věnují tématice seniorů. K tomuto datu se navíc od roku 1963 váže tradice spočívající v tom, že občané starší 100 let obdrží od vlády stříbrný pohár na saké. Postupem času se z toho ale stala mírně problematická záležitost. Zatímco při prvním udílení bylo méně než 200 Japonců v odpovídajícím věku, číslo se rychle navyšovalo. V roce 2009 proto vládní činitelé přistoupili z ekonomických důvodů ke zmenšení pohárku. V roce 2014 se nicméně dar vztahoval na téměř 30 000 obyvatel Japonska, a tak se opět hovoří o možných změnách. V úvahu připadá další zmenšování, změna materiálu a nebo nahrazení věcného daru dopisem s písemnou gratulací.

Oslavy pro japonské důchodce

Svátek není zaměřen jen na Japonce starší 100 let. Jednotlivé komunity ve městech i na vesnicích hledají dobrovolníky, kteří v Den úcty ke starším donesou tamním důchodcům k obědu obento zdarma. Zároveň se na mnoha místech konají i speciální koncerty či představení, kdy mladší lidé zajišťují zábavu určenou starším ročníkům. Senioři mnohdy navíc obdrží bezplatné občerstvení.