KNIHA: Alan Macfarlane – Japonsko za zrcadlem

Na našem knižním trhu už v dnešní době můžeme najít celou řadu knih o japonské kultuře. Jednou z těch snadno stravitelných je publikace Japonsko za zrcadlem, kterou napsal britský antropolog Alan Macfarlane. První vydání v češtině vyšlo roku 2013.

Kniha od profesora na Cambridge

Autor knihy, profesor na Cambridge, se v rámci svého rozsáhlého díla zaměřil na studium rozmanitých kultur. V jeho předmětu zájmu stojí v popředí anglická historie, ale i Nepál, Čína a také samozřejmě Japonsko.

Japonsko za zrcadlem - obálka.
Japonsko za zrcadlem – obálka.

V knize Japonsko za zrcadlem Alan Macfarlane popisuje své poznatky, které nasbíral v průběhu šesti cest do této asijské ostrovní země. Ta úplně první výprava vznikla prý vlastně náhodou, objevilo se místo pro britského hostujícího profesora na japonské univerzitě. Když se tedy vědec vypravil do vzdálených končin, myslel si, že se ocitne v zemi podobné Číně.

Japonská kultura a estetika

Záhy ale začal objevovat velice specifickou kulturu. V první řadě si všiml důrazu, který se klade na estetično. To se projevuje například prostřednictvím origami (skládání papíru), ikebany (aranžování květin), bonsají (miniatury stromů) či necuke (rytiny ve dřevě). Následně se začal zajímat o specifické kulturní i sportovní akce, například o zápas sumó či divadlo .

Autor popisuje i momenty, kdy se mohl účastnit tradičních japonských aktivit, jako jsou například termální koupele (onsen). Čím hlouběji proniká do každodennosti Japonska, tím více se snaží čtenářům přiblížit ze svého pohledu postavení žen či všudypřítomnou hierarchizaci společnosti.

Odbornější témata

Alan Macfarlane se v knize zabývá i trochu odbornějšími tématy (například aplikovatelnosti Sapir-Whorfovy hypotézy na japonštinu), obecně je ale kniha velice dobře srozumitelná i lidem, kteří o antropologii či o japonské kultuře slyšeli jen velice málo. Pokud už se řadíte mezi trochu větší odborníky, možná se i tak dozvíte více o britském náhledu na kulturní střet s Japonskem. A  kdo ví, třeba v  publikaci čítající 242 stran naleznete i inspiraci ke zkoumání dalších prvků japonské kultury, o kterých jste zatím neslyšeli.